Bằng cách tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web của chúng tôi hoặc sử dụng chúng. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, trong đó có các điều khoản áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả khách truy cập trang web FreeDesignFile.

1. Quyền riêng tư
FreeDesignFile cam kết chắc chắn sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật.

2. Bản quyền
FreeDesignFile tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong người dùng Dịch vụ cũng làm như vậy. Theo quyết định của FreeDesignFile và trong các trường hợp thích hợp, FreeDesignFile có thể xóa Nội dung của Bạn được gửi tới Trang web, chấm dứt tài khoản của người dùng hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào Trang web của những người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

3. Báo cáo vi phạm bản quyền
FreeDesignFile không cho phép xuất bản tài nguyên vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền áp dụng nào khác.
Mặc dù Chúng tôi cố gắng hết sức để ngăn chặn vi phạm xảy ra, FreeDesignFile không thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc lạm dụng bất kỳ tài nguyên nào.

4. Tải tài nguyên lên
Bạn có thể tải tài nguyên lên Trang web và All-free-download.com sẽ sàng lọc các tài nguyên tải lên này để xem và có thể tải xuống nếu chúng phù hợp để phân phối.
Bằng cách tải lên, Bạn sở hữu quyền phát hành tài nguyên.
Chúng tôi cũng bảo lưu quyền xóa bất kỳ tài nguyên nào vào bất kỳ lúc nào nếu Chúng tôi tin rằng tài nguyên đó bị lỗi, kém chất lượng hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào.

5. Sử dụng tài nguyên
Designer được cung cấp miễn phí và theo giấy phép mà họ muốn.
Bạn đồng ý không bao giờ quảng cáo tài nguyên dưới dạng tác phẩm của chính mình hoặc tự miêu tả mình là tác giả của tác phẩm nói trên.
FreeDesignFile không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bản quyền nào và không thể đảm bảo tính hợp pháp của tài nguyên được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn muốn chắc chắn, hãy luôn liên hệ với tác giả. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web và tài nguyên!

6. Thông tin liên hệ
Các câu hỏi hoặc nhận xét về các Điều khoản sử dụng này phải được gửi qua e-mail tới freedesignfile@gmail.com